title
title
title
title
title
תשלומי חובה 10/21

                                                                                                                              10.10.2021

                                                                                                                       

לכבוד

מנהלי/ות החשבונות

גזברים/ות

                                               

שלום רב,                                                                                                                              01.11.2021


                                                                                                                       


לכבוד


מנהלי/ות החשבונות


גזברים/ות


                                               


שלום רב,


הנדון: מועדי תשלומי חובה


 


 


מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 15/11/21.


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 15/11/21.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 18/11/21.  


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 23/11/21.   


 


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!


 


                                          


 


בברכה J


     אתי קורין