title
title
title
title
title
אודות

משקי הנגב - אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, נוסדה כאירגון קניות בתל אביב ב- 1951.

משקי הארגון הראשונים היו רוחמה, שובל, ניר-עם ודורות, המצפים גבולות ורביבים ומאוחר יותר 11 הנקודות אשר עלו להתיישבות בנגב במוצאי יום כיפור 1947, תוך קבלת שירותים ממשקי הדרום. עם גידול מספר הישובים בנגב, בשנות ה-50, הופרדה פעילות משקי הנגב באגודה שיתופית מרכזית עצמאית.

המניע לייסוד הארגון היה הרצון לנצל את יתרון הגודל, הן בתחום שיווק התוצרת החקלאית והן בריכוז הקניות עבור המשקים, וייצוגם בנושאים הייחודיים המאפיינים את הנגב: מים, קרקע וביטחון.

הארגון פעל ופועל להוזיל את עלויות התשומות ולממן הון חוזר הנדרש להפעלתו של המשק החקלאי, כנגד קבלת המחאות זכות על תמורות השיווק, שגבייתן מתבצעת ע"י הארגון.

הארגון הינו מבין הגדולים שבארגוני הקניה האזוריים הקיבוציים. חברים בו 52קיבוצים הפרושים ברחבי הנגב, בקעת סדום והערבה ובהם אוכלוסיה של כ- 20 אלף נפש וכן חברים בו שלושה מפעלים אזוריים: ישובי חבל מעון, אבשלו"ם וערדו"ם.

כן משמש הארגון מרכז עסקי לקשרי סחר בתחומן של שש מועצות איזוריות, בתי ספר אזוריים, ותאגידים כלכליים נוספים.

הארגון משמש כחברת אחזקות ובאחזקתו הישירה או באמצעות אגודת האחזקות:

כ- 15% ממניות חברת "מגדלי זרעים"/"הזרע"

כ- 4% מהון "אמבר"

51% ממניות מפעלי אבשלו"ם


33.3% ממניות משקי אנרגיות מתחדשות בע"מ


כ- 14% ממניות " דשן הצפון "


33.3% ממניות " מעונות גבים "


החלטות הארגון מתקבלות באסיפה כללית בה נוטלים חלק 55חברי האגודה.

לארגון הנהלה נבחרת הכוללת נציגי ציבור ופועלת כמועצת מנהלים.

העקרונות המנחים את משקי הנגב בפעילותה: היתרונות הכלכליים והארגוניים לחבריה ע"י פעילות משותפת, בקניה משותפת של תשומות ובהשתתפות בתאגידים שונים.

כל זאת, על מנת ליצור ולנצל יתרונות לגודל ולקבל תפוקות ברמה גבוהה של איכות ויעילות לטובת החברים.

משקי הנגב פועל תפקודית בארבעה תחומים:

 1. ארגון קניות – באמצעות משקי דן – ארגון רכש משותף למשקי הנגב ולמשקי הדרום המייצג למעלה מ-100 יישובים.
  מופקד על רכישת צרכי המשקים בשני תחומים עיקריים:
  תשומות חקלאיות – רכישות כגון: מזון לבעלי חיים, דשנים, זרעים, חומרי הדברה, מים, דלק וכד'.
  אחזקת אדם – רכישות הקשורות לפרט כגון: מזון, תרופות, תקשורת, קוסמטיקה, היגיינה וכד'.
  לארגון קשרי מסחר עם מאות ספקים מהגדולים והמובילים בתחומם והוא שוקד על שיפור מתמיד של תנאי סחר עבור חבריו והתאגידים הפועלים באמצעותו.

 2. המוסד הכספי מופעל כמחלקה פיננסית, באמצעותו מתבצעת גביית התמורות עבור התוצרת החקלאית למשקי הארגון ותאגידיו ובאמצעותו ניתן אשראי להון חוזר המאפשר תיפקודם הפיננסי של הקיבוצים הזקוקים לכך, וכן הלוואות פיתוח ומסגרות אשראי שוטפות.

 3. אחזקות בתאגידים חקלאיים ואחרים כפי המפורט לעיל.

 4. ייצוג בכל הקשור לטיפול מרכזי וכולל בנושא: קרקע, מים והסדרים אזוריים שיש בהם עניין למגזר מול הרשויות השונות.