קיבוץ יהל (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: עד 200, נוסד: 1976
טלפון: 08-6357911 | דוא"ל

קיבוץ קטורה (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: 101-200, נוסד: 1973
טלפון: 08-6356666 | דוא"ל | אתר

קיבוץ לוטן (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: 51-100, נוסד: 1983
טלפון: 08-6356888 | דוא"ל | אתר

קיבוץ גרופית (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: 201-300, נוסד: 1963
טלפון: 08-6357777 | דוא"ל

קיבוץ יטבתה (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: 201-300, נוסד: 1963
טלפון: 08-6357444 | דוא"ל | אתר

קיבוץ סמר (הקיבוץ הארצי)
אזור: דרום, חברים: 51-100, נוסד: 1976
טלפון: 08-6356711 | דוא"ל

קיבוץ אליפז (הקיבוץ הארצי)
אזור: דרום, חברים: עד 50, נוסד: 1983

קיבוץ אילות (תק"מ)
אזור: דרום, חברים: 51-100, נוסד: 1962
טלפון: 08-6358766