title
title
title
title
title
תשלומי חובה 09/20

                                                                                                                              01.10.2020


                                                                                                                       


לכבוד


מנהלי/ות החשבונות


גזברים/ות


                                               


שלום רב,


הנדון: מועדי תשלומי חובה


 


 


מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 13/10/20.


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 13/10/20.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 19/10/20.


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 21/10/20.   


 


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!


 


                                          


 


בברכת חג שמחJ


     אתי קורין