title
title
title
title
title
תשלומי חובה 12/20
                     

                                                                                                                              03.01.2021


                                                                                                                       


לכבוד


מנהלי/ות החשבונות


גזברים/ות


                                               


שלום רב,


הנדון: מועדי תשלומי חובה


 


 


מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14/01/21.


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14/01/21.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 21/01/21 בשעה 12:00.


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 25/01/21.   


 


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!


 


                                          


 


בברכה J


     אתי קורין