title
title
title
title
title
תשלומי חובה 09/21

                                                                                                                              10.10.2021

                                                                                                                       

לכבוד

מנהלי/ות החשבונות

גזברים/ות

                                               

שלום רב,

הנדון: מועדי תשלומי חובה

 

 

מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14/10/21.

בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.

 

מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14/10/21.

 

מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 20/10/21.  

 

ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 24/10/21.   

 

 

מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.

 

אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.

 

 

אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת

צפויים לקבל קנס פיגור.

 

 

תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!

 

                                          

 

בברכה J

     אתי קורין