title
title
title
title
title
תשלומי חובה 12/19
לכבוד


מנהלי/ות החשבונות


גזברים/ות


                                               


שלום רב,


הנדון: מועדי תשלומי חובה


 


 
מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14/01/20.


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14/01/20.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 19/01/20.


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 26/01/20.   


 


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!