title
title
title
title
title
תשלומי חובה 11/18

הנדון: מועדי תשלומי חובה


 


 


מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14.12.18 .


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14.12.18.


 


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 23.12.18.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 18.12.18.


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!