title
title
title
title
title
תשלומי חובה 07/20                                    

לכבוד


                                                                                                                                    03/08/20

                                                                                                                       

לכבוד

מנהלי/ות החשבונות

גזברים/ות

                                               

שלום רב,

הנדון: מועדי תשלומי חובה

 

 

מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14/08/20.

בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.

 

מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14/08/20.

 

מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 19/08/20.

 

ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 23/08/20.   

 

 

מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.

 

אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.

 

 

אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת

צפויים לקבל קנס פיגור.

 

 

תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!

 

                                          

 

בריאות איתנהJ

אתי קורין.

מנהלי/ות החשבונות


גזברים/ות


                                               


שלום רב,
מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 14/08/20.

בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.

 

מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 14/08/20.

 

מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 19/08/20.

 

ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 23/08/20.   

 

 

מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.

 

אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.

 

 

אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת

צפויים לקבל קנס פיגור.

 

 

תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!

 

                                          

 

בריאות איתנהJ

הנדון:

מועדי תשלומי חובה


 


 


מס הכנסה ניכויים – יש לדווח עד 13/07/20.


בהתאם להנחיית רשות המיסים עודכן במערכת מתח סיווג הגשת דוחות הניכויים-חודשי, דו חודשי וחצי שנתי.


 


מס הכנסה מקדמות – יש לדווח עד 13/07/20.


 


מע"מ לתשלום– יש לדווח עד 19/07/20.


 


ביטוח לאומי שכירים, חברים  וקיבוץ מתחדש – יש לדווח עד 22/07/20.   


 


 


מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.


 


אנא הקדימו במשלוח הדוחו"ת.


 


 


אנו מביאים לידיעתכם כי המאחרים בהגשת הדוחו"ת


צפויים לקבל קנס פיגור.


 


 


תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!


 


                                          


 


בריאות איתנהJ