title
title
title
title
title
עבודה בחגים

עבודת הארגון בחגים


בחג הפסח תשע"ט משרדי הארגון יהיו סגורים!


העובדים יוצאים לחופשה מרוכזת בתאריכים הבאים:


מיום א' חוה"מ פסח 21.4.19 ועד ליום ה' 25.4.19 המשרדים סגורים. –


ביום הזיכרון )ערב יום העצמאות(, יום ד' 8.5.19 , במשרדים יעבדו עד


השעה 12:00 .


בברכת

חג שמח