title
title
title
title
title
אישור קניות

חברים  יקרים,

 

 

הנדון: דיווח קניות + תשלומי חובה

 

 נא לאשר קניות עד ליום רבעי  21.10.20

תשלומים לספקים (מע"מ) מחודש ספטמבר נא לאשר עד ליום 19.10.20

 

 

כך נוכל להבטיח אישורים ותשלומים במועד.

 

ריכוזים שיגיעו לאחר המועד יקלטו ויאושרו בחודש הקניות הבא.