title
title
title
title
title
ריבית 01/8/2014

           

 

30 יולי 2014

148/14

 

לכבוד

הגזבר/ית

מרכז/ת המשק

מנהל/ת החשבונות

 

שלום רב,

 

                                    הנדון: שיעורי הריבית בארגון – חברים

 

 

הריני להודיע כי החל מיום 01.08.14 יעמדו שיעורי הריבית בחשבונותיכם אצלנו כדלקמן:

 

                                                                נומינלי                                             מתואמות

 

                                                חודשי                           שנתי                             שנתי

 

ריבית זכות                               0.063%                        0.75%                          0.753%

 

ריבית קניות ומסגרת מנוצלת    0.579%                        6.95%                          7.176%

 

ריבית חובה חריגה                    0.804%                        9.65%                         10.088%

 

 

 

ריבית בין ארגונים                    0.621%                        7.45%                          7.710%

מקודם "ריבית קניות"

 

תזכורת!          מקדמות ל-4    חודשים ריבית זכות X 1.02.

 

                        מקדמות ל-12  חודשים ריבית זכות X 1.05.

 

                        מקדמות ל-24  חודשים ריבית זכות X 1.10.

 

ריבית פריים (לידיעה בלבד)  2.00%

 


הרשאות ניהול לדף מתחום:
_S_admin