title
title
title
title
title
ריבית 28/8/2014

 

26 אוגוסט 2014

165/14

 

לכבוד

הגזבר/ית

מרכז/ת המשק

מנהל/ת החשבונות

 

שלום רב,

 

                                    הנדון: שיעורי הריבית בארגון – חברים

 

 

הריני להודיע כי החל מיום 28.08.14 יעמדו שיעורי הריבית בחשבונותיכם אצלנו כדלקמן:

 

                                                                נומינלי                                             מתואמות

 

                                                חודשי                           שנתי                             שנתי

 

ריבית זכות                               0.042%                        0.50%                          0.501%

 

ריבית קניות ומסגרת מנוצלת    0.563%                        6.75%                          6.963%

 

ריבית חובה חריגה                    0.783%                        9.40%                         9.816%

 

 

 

ריבית בין ארגונים                    0.604%                        7.25%                          7.496%

מקודם "ריבית קניות"

 

תזכורת!          מקדמות ל-4    חודשים ריבית זכות X 1.02.

 

                        מקדמות ל-12  חודשים ריבית זכות X 1.05.

 

                        מקדמות ל-24  חודשים ריבית זכות X 1.10.

 

ריבית פריים (לידיעה בלבד)  1.75%

 


הרשאות ניהול לדף מתחום:
_S_admin