title
title
title
title
title
ריבית 1.3.2015

 

26 פברואר 2015

34/15

 

לכבוד

הגזבר/ית

מרכז/ת המשק

מנהל/ת החשבונות

 

שלום רב,

 

                                    הנדון: שיעורי הריבית בארגון – חברים

 

 

הריני להודיע כי החל מיום 01.03.15 יעמדו שיעורי הריבית בחשבונותיכם אצלנו כדלקמן:

 

                                                                נומינלי                                             מתואמות

 

                                                חודשי                           שנתי                             שנתי

 

ריבית זכות                               0.029%                        0.35%                          0.351%

 

ריבית קניות ומסגרת מנוצלת    0.550%                        6.60%                          6.803%

 

ריבית חובה חריגה                    0.771%                        9.25%                         9.652%

 

 

 

ריבית בין ארגונים                    0.592%                        7.10%                          7.336%

מקודם "ריבית קניות"

 

תזכורת!          מקדמות ל-4    חודשים ריבית זכות X 1.02.

 

                        מקדמות ל-12  חודשים ריבית זכות X 1.05.

 

                        מקדמות ל-24  חודשים ריבית זכות X 1.10.

 

ריבית פריים (לידיעה בלבד)  1.60%


הרשאות ניהול לדף מתחום:
_S_admin