title
title
title
title
title
חוזר סולר 2018

למדווחים במערכת מת"ח

שלום רב,

הנדון: עדכון דיווח החזרי בלו על סולר

במסגרת המדיניות הממשלתית לעידוד השימוש בגז טבעי במקום סולר לכלי רכב לתחבורה,

בתחילת 2018 התקבלה החלטה בוועדת הכספים של הכנסת הצעת משרד האוצר לבטל את הסדר

הישבון הבלו על הסולר לכלי רכב לתחבורה ( משאיות ואוטובוסים שמשקלם קטן מ 32- טון)

ובמקביל, להגדיל את הבלו על גז טבעי לכלי תחבורה תוך מתן הטבות אחרות שטרם הוחלט

עליהם (כגון: מענקי רכישה, הטבות מס ועוד) .

(יובהר, כי ההפחתה הנ"ל לא חלה על טרקטורים ,צ.מ.ה וכדו' לגביהם נמשך ההסדר הקיים)

. ביטול הסדר הישבון הבלו על סולר לכלי רכב לתחבורה יבוצע בהדרגה עד לשנת 2026

בעקבות ההחלטה הנ"ל, הופחת תעריף ההישבון בגין סולר למשאיות וכדו' שמשקלן פחות מ- 32

. טון מ- 1.45 ש"ח לליטר ל- 1.31 ₪ לליטר , החל מדוחות יוני 2018

: התעריפים המעודכנים מאוקטובר 2018

פחות 32 טון 1.33052 ₪ לליטר (משאיות, אוטובוסים, וכדו' )

מ 32- טון ומעלה 1.46534 ₪ לליטר

תכנת מת"ח חישבה עד כה את סכום ההישבון לפי תעריף אחיד לכלל הרכבים ( טרקטורים ,

משאיות וכדו' ) .בעקבות השינוי הנ"ל עדכנו את תכנת מת"ח והוא כולל כיום את שני תעריפים

הנ"ל.

על מנת שהחישוב במת"ח יבוצע נכון, יש להיכנס להגדרת רכבים במת"ח ולסמן כלי רכב בלבד

(משאיות , אוטובוסים) שמשקלם קטן מ 32- טון .

כל השאר (טרקטורים , משאיות מ 32- טון ומעלה וכד') יחושבו לפי התעריף הגבוה , כברירת

מחדל , ואין צורך לסמן אותם כעת במת"ח.

בכל מקרה, ההחזר בפועל יהיה בהתאם לסוג הרכב ומשקלו עפ"י רישומו ברשות המיסים .

מצ"ב דוגמאות מתכנת מת"ח : מסך דיווח הכולל שני תעריפים ומסך הגדרת רכבים .

בברכה,

התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים