title
title
title
title
title
id
11
שם + משפחה
דקלה גורן בן חיים
ארגון
דורות
עיסוק
גזברית
טלפון
08-6808798
נייד
054-3228951
פקס
08-6808799
דוא"ל
כתובת
ד.נ. חוף אשקלון 79175