title
title
title
title
title
ספר טלפונים

  שם + משפחה ארגון עיסוק טלפון נייד פקס דוא"ל כתובת  
אדוה קפר אבשלום מנהלת כספים 08-9915875
08-9911700 adva@avshalom.co.il
 
עדו שביט אבשלום "מנכ"ל"
050-9915897 08-9915843 ido@avshalom.co.il
 
יהודית באיידר אור הנר גזברית 08-6802607 050-7114373 08-6802602 gizor@or-haner.org.il ד.נ. חוף אשקלון 79190  
נועם מרק אור הנר מרכז משק 08-6802486 054-7917696 08-6802458 rikuz@orhaner.co.il ד.נ. חוף אשקלון 79190  
אמנון זרקא אורים מרכז משק/ גזבר 08-9920333 054-7840840 08-9920322 meshek@urim.org.il ד.נ. הנגב 85530  
איתי ארזיל אילות גזבר 08-6358752 054-7673313 08-6358777 itay@keilot.co.il ד.נ. חבל אילות 88805  
דורון גבע אילות מרכז משק
052-4822553
bmgr@keilot.co.il ד.נ. חבל אילות 88805  
דני סיסו אילות יו"ר
050-5678927
elcd@keilot.co.il ד.נ. חבל אילות  
יורם ישרים אליפז מרכז משק 08-6356211 050-2967779 08-6356217 Eli-Manager@elifaz.co.il ד.נ. אילות 88812  
אסתי בן דוד פרדמן אליפז גזבר 08-6355781 054-6870875 08-6355770 estif@elifaz.co.il ד.נ. אילות 88812  
אמנון זרקא ארז מרכז משק
050-7306627
erz_kibb@erez.org.il ד.נ. חוף אשקלון 79150  
דורון שיפרין ארז גזבר 08-6801299 505252457 08-6801259 erz_gzb@erez.org.il ד.נ. חוף אשקלון 79150  
רן בן יעקב בארי גזבר 08-9949438 054-7991742 08-9949545 gizbarut@beeri.co.il ד.נ. הנגב 85135  
נאור פקציארז בארי מרכז משק 08-9949676 054-7918206 08-9949437 merakez-meshek@beeri.co.il ד.נ. הנגב 85135  
יריב ציוני בית קמה מרכז משק
052-2232989
rmeshek@beitkama.org.il ד.נ. הנגב 85325  
יוסי דוידוביץ בית קמה גזבר 08-9915490 052-6015337 08-9918007 gizbar@beitkama.org.il ד.נ. הנגב 85325  
משה שקולניק ברור חיל גזבר 08-6803679 050-3677777 08-6803667 mussa@brorhail.co.il ד.נ. חוף אשקלון 79152  
סיימון גוטרי ברור חיל מרכז משק 08-6803664 050-3130615 08-6803667 meshekbh@gmail.com ד.נ. חוף אשקלון 79152  
דני עמרי גבולות מרכז משק 03-6957542 054-7919444 03-6951464 kraus@shiller.org.il ד.נ. חלוצה 85525  
גיל אכטנברכג גבולות גזבר 08-9983103 052-5128390
gizbar@gvulot.org.il ד.נ. חלוצה 85525  
מורן בילדר גבים עוזרת גזבר 08-6802027
08-6893727 moran@gevim.org.il ד.נ. חוף אשקלון 79165  
בועז הולנד גבים מרכז משק 08-6802200 050-3049253 08-6893727 mhgevim@gevim.org.il ד.נ. חוף אשקלון 79165  
גיל בסין גרופית מרכז משק 08-6303200 054-5640010 08-6377901
ד.נ. חבל אילות 88825  
סילבי נעמן גרופית גזברית 08-6357751 054-5640100 08-6357726 Sil@ardomnet.co.il, Silvi@Grofit.Net ד.נ. חבל אילות 88825  
יאיר לוין דביר גזבר 08-9111201 052-8105000 08-9111334 yair@dolav.co.il ד.נ. הנגב 85330  
נועה לוין ריצקר דביר מרכז משק
0528105201
mazkir@tkz.co.il
 
אור שמר דורות מרכזת משק 08-6808601 050-5315280 08-6808503 mmeshek@dorot.com ד.נ. חוף אשקלון 79175  
דקלה גורן בן חיים דורות גזברית 08-6808798 054-3228951 08-6808799 diklag@dorot.com ד.נ. חוף אשקלון 79175  
אתי קורין הנהלה מנה"ח ראשית 03-6389526
03-6389521 eti@amn.co.il
 
ניר רחבלסקי הנהלה חשב 03-6389583
03-6389521 MHashav@amn.co.il
 
עודד זבולון הנהלה מנכ"ל 03-6389500
03-6389590 oded@amn.co.il
 
יגאל יצחק הנהלה מנהל כספים 03-6389500
03-6389590 igal@amn.co.il
 
טליה ג'יבלי הנהלה מזכירות 03-6389510
03-6389590 Talya@amn.co.il
 
מירב לוי הנהלה מנהלת לשכה 03-6389500
03-6389590 meirav@amn.co.il
 
נורית קליינר הנהלה גזברות 03-6389525
03-6389590 nuritkliner@amn.co.il
 
ענת לוין הנהלה הנהלת חשבונות 03-6389527
03-6389521 anat@amn.co.il
 
קרינה אנגלברט הנהלה הנהלת חשבונות 03-6389523
03-6389521 MHAcc2@amn.co.il
 
ארבל לוין הנהלה מנהל פיתוח עסקי 03-6389500 050-6290357
Arbel@amn.co.il
 
יובל ברוק הר עמשא גזבר/ מרכז משק
052-3957958
yuvalbruck@gmail.com
 
שגיא מרום הר עמשא גזבר/ מרכז משק
052-3874853


 
שמעון אזולאי חולית גזבר/ מרכז משק 08-9985613 054-7917600 08-9985265 r-meshek@holit.org ד.נ. הנגב 85458  
דרור קריצימן חצרים מרכז משק


ceo@hatzerim.co.il
 
עופר שפרוני חצרים גזבר 08-6473399 052-5013399 08-6473092 ofers@hatzerim.co.il ד.נ. הנגב 85420  
עוזי דלל טללים גזברית
050-7550105
u.merakez@tlalim.org.il
 
עוזי דלל טללים מרכז משק
050-7550105
refett@bezeqint.net
 
שרון פסי יד מרדכי גזברית 08-6720579 052-2287303 08-6720503 sharon_p@yadmor.co.il ד.נ. חוף אשקלון 79145  
שי ציון יד מרדכי מרכז משק 08-6720615 052-2715933 08-6720594 shai_z@yadmor.co.il ד.נ. חוף אשקלון 79145  
יוסי עמיאל יהל מרכז משק 08-6357928 052-3929095
yhgis@yahel.co.il ד.נ. חבל אילות 88850  
הלל טוביאס יהל גזבר 08-6357929 052-3959452 08-6357051 hillel@yahel.co.il ד.נ. חבל אילות 88850  
דרור תנורי יחמ "מנכ"ל" 08-9987200
08-9987230 dror@yaham.co.il