תשלומי חובה 1.15

 לכבוד

מנהלי/ות החשבונות

גזברים/ות

                                               

שלום רב,

הנדון: מועדי תשלומי חובה

 

 דיווח תשלומי חובה (מע"מ לתשלום-לא מפורט, ניכויים, ביטוח לאומי ומקדמות) לחודש  ינואר 2015, יש להעביר באמצעות "מתח" עד ליום ראשון 15.2.15 עד השעה 08:00 בבוקר. אנא הקדימו במשלוח הדו"ח.

 

מע"מ לתשלום-מפורט (קובץ) -יש לדווח עד ה-18.2.15 עד השעה 08:00 בבוקר.

           

מע"מ להחזר-ככל שמגישים מוקדם ההחזר יתקבל מוקדם.

 

לתשומת לבכם:שינוי בתשלום דוחות מקדמות מס הכנסה במערכת מת"ח:-

לאור השינויים בקליטת דוחות מקדמות מס הכנסה בשע"מ, אין אפשרות לקלוט דוחות מקדמות לתשלום בסכום אפס, לכן מדיווח חודש 11/14 יש לשלם 1 ₪ עבור דוח אפס במקדמות מס הכנסה.

 

לתשומת לבכם לשינויים בביטוח לאומי, מצ"ב חוזר, כמו כן החוזר נמצא באתר מת"ח.

 

סולר:

 

לידיעתם, יחידת הסולר שינתה את המדיניות בנוגע להגשת דוחות הסולר:

ניתן להגיש דרך המת"ח דוחות סולר במקום חצי שנה אחורה, עד שנה אחורה !

 

העוסקים שידווחו מעל חצי שנה אחורה מתבקשים להקפיד לא לקלוט דרישות שכבר נקלטו, בכדי להימנע מכפילויות!!!!

 

 

בדיקת זכאות להחזר סולר במחשב האוצר:

על מנת לצמצם את מספר השגויים בדיווח החזר מס על סולר, אנו מציעים לכם להיעזר בקישור ליחידת הסולר שנמצא בעמוד הראשי של תוכנית מתח.

http://www.shaam.gov.il/emzakai/

 

 

תזכורת: יש לשלוח כיסוי כספי לתשלומי חובה!